Produksjoner

Vi vil skape kunstnerisk innhold som utfordrer ungdom og som tar opp viktig tematikk. Ved å tilgjengeliggjøre kulturarven fra Henrik Ibsen for en yngre målgruppe ønsker vi å skape nysgjerrighet og interesse rundt temaene som tas opp i hans verk.

Stiftelsen Opprop har siden 2019 produsert tre filmproduksjoner. Våre produksjoner gjennomføres som en profesjonell innspilling med innleide filmarbeidere, skuespillere og med deltakere fra filmprogrammet som både medvirker som skuespillere og som arbeidere på filmsett. Målgruppen for produksjonene er ungdom mellom 13-18 år.

Et grunnleggende prinsipp er at produksjonen skal holde høy filmfaglig og kunstnerisk kvalitet, slik at filmene som lages oppfattes som troverdige og gjenkjennbare kulturuttrykk. I filmene fremheves sentrale tema i Ibsens forfatterskap som dagsaktuelle, og det tas sikte på å knytte dem til hendelser, situasjoner og opplevelser i ungdommers liv. Ferdig film vises på en premiere for et publikum bestående av deltakere, foresatte, venner og ansatte ved samarbeidsskoler. Videre vises filmene for et bredere publikum på skoler og festivaler.

Vi vil bidra med mangfold og til utvikling av filmbransjen, og vi mener at vi tilfører noe nytt i måten vi involverer ungdom, i det etablerte samarbeidet vi har med skoler og med kompetansen vi har etter å ha jobbet mange år med ungdom og film.

Opprop produksjoner

Tittel: «Akademiet»

Produsert: 2021/2022. Sjanger: drama/science fiction. Kategori: Pilotepisode. Tema: Overvåkningssamfunnet, Big data, varsling. Inspirert av Henrik Ibsens «En folkefiende»

Synopsis: «Etter pandemier, krig og økonomisk urolighet har verden, slik vi kjenner den, forandret seg. Norge satser nå på de kommende generasjonene og den `nye norske oljen´ er unge kloke hoder. Det har blitt opprettet ulike høyteknologiske akademier, superskoler, som arbeider for å få frem det fulle potensial i enkeltindividet. Ledelsen ved akademiet vi følger ønsker i utgangspunktet å handle til det beste for den enkelte, men når de økonomiske ressursene ikke strekker til selges sensitiv informasjon om deltakerne til store selskaper for å sikre videre finansiering. Hva skjer når de kloke unge oppdager dette? Vil de evne å samle seg og stå opp mot de grådige voksne?»  

Tittel: «Pia Gynt»

Produsert: 2020. Sjanger: drama. Kategori: kortfilm Tema: Identitet. Om å være seg selv, nok. Inspirert av Henrik Ibsens «Peer Gynt».

Synopsis: Pia Gynt, ei flyktig ung jente som drømmer om å bli kjent, bor sammen med sin alenemor, Åse. De sliter økonomisk og trues med å bli kastet ut av leiligheten. Pia ser muligheten til å vinne penger og å bli kjent når hun får plass i vennens talententkonkurranse, Monologbonaza. Konkurransen går slett ikke Pia sin vei, og hele misæren ender opp på sosiale medier. Plutselig er hun veldig ettertraktet og får et fristende tilbud fra Dovregubben i NOK influensers»

Tittel: «Unge Stockmann»

Produsert: 2019.Lengde: 41 min. Sjanger: drama. Kategori: kortfilm. Tema: Varsling. Om å stå alene mot flertallet og å tale sannheten. Inspirert av Henrik Ibsens «En Folkefiende».

Synopsis: «En elev, Thomas Stockmann, oppdager at rektor, ved det som har blitt kåret til Oslos beste skole jukser med elevenes karakterer. Rektor har jukset alle elevene opp i karakter for å få gode resultater, heder og ære. Eleven varsler, men møter motstand og blir ekskludert. Medelever, lærere og familie vender han ryggen, alle «tjener» tilsynelatende på jukset og ønsker ikke at sannheten skal komme opp i dagen. Sterkest er den, som står mest alene.»