Vi er Stiftelsen Opprop

Vårt formål er å arbeide for at flere unge skal oppleve tilhørighet og økt livsmestring gjennom supplerende læringsarenaer.

Stiftelsen Opprop er en ideell stiftelse som tilbyr et supplement til ordinær undervisning for utvalgte elever som har behov for det og vi supplerer med kunst, kultur og livsmestring i skolen. Gjennom tett samarbeid med skoler tilbyr vi et filmprogram for ungdom, vi produserer kortfilmer for og med ungdom, og vi viser scenekunst og film i klasserommet.

Stiftelsen har blitt stiftet etter syv års arbeid med prosjektet «Opprop Tveten», hvor målsettingen har vært å skape forebyggende aktiviteter som skal styrke unges psykiske helse, forhindre utenforskap og gi økt motivasjon og livsmestring. Vi skaper en unik møteplass for arbeid med kunst og kultur for ungdom fra ulike bydeler i Oslo. Det dannes vennskap på tvers og de unge opplever mestring de ellers ikke får på sin skole eller i sitt lokalmiljø. Vi mener aktivitetene våre kan være et bidrag til å øke forståelsen mellom ungdom fra ulike miljøer.

Stiftelsen Opprop har mål om å videreføre og utvikle eksisterende aktivitet. Vi vil at flere unge skal bli sett, hørt og få muligheter de ikke får i det daglige gjennom kreativ og kunstnerisk utfoldelse. Stiftelsens arbeid er delt inn i tre søyler: Opprop filmprogram, Opprop produksjoner og Opprop skole.

Kontakt

Lene Røisland er daglig leder i Stiftelsen Opprop. Hun har bidratt til å utvikle stiftelsen og aktivitetene som tilbys. Hun underviser, er produsent og har ansvar for alle daglige gjøremål tilknyttet stiftelsen. Hun har lang erfaring med å jobbe mellom utdanning, kulturliv og næringsliv. Hun har bakgrunn som pedagog i Osloskolen, rådgiver i Ungt Entreprenørskap og hun har bidratt i arbeid med kulturfestivalen Miniøya.


Lene Røisland
+47 918 89 460
lene@stiftelsenopprop.no

Gjermund Grande Mathisen er kunstnerisk leder i Stiftelsen Opprop. Han har bidratt til å utvikle stiftelsen og aktivitetene som tilbys. Han underviser, er manusforfatter og regissør i våre produksjoner og er en sterk bidragsyter i kreativ utvikling av praktiske undervisningskonsept. Han har bakgrunn som regissør, manusforfatter, skuespiller og lang erfaring med undervisning tilknyttet teater- og filmarbeid.

Gjermund Mathisen
+47 936 73 139
gjermund@stiftelsenopprop.no

Styret

Frode Helgerud – styreleder

Frode Helgerud har yrkeserfaring fra politikk, industri og finans. Han var adm. dir. i Sparebankstiftelsen DNB fra 2004-2013. Han har bred styrebakgrunn fra finans- og viktige kulturinstitusjoner som Det Norske Kammerorkester, Henie Onstad Kunstsenter og Litteraturhuset.

Birgit Leirvik – styremedlem

Birgit Leirvik er ansatt i Utdanningsdirektoratet som prosjektleder. Hun arbeider i prosjekter særlig knyttet til arbeid med utsatte barn og unge, tverrfaglig og tverrsektoriell samordning, samarbeid og utvikling. Hun har lang erfaring i arbeidet med læring, kompetanseutvikling, utdanning, både som forsker  og som byråkrat.

Erlend Sollie – styremedlem

Erlend Sollie arbeider som assisterende rektor ved Rommen skole i Groruddalen i Oslo. Han har jobbet i Osloskolen i 25 år i mange roller som  lærer, sosiallærer, rådgiver og skoleleder. Han arbeider for å skape mangfold i opplæringstilbudet for utsatte unge

Bjarne Lagesen – styremedlem

Bjarne Lagesen er ansatt i LO (Landsorganisasjonen i Norge) og arbeider som ungdomsrådgiver. Han leder Arbeiderpartiets BU-gruppe og er medlem av Miljø- og byutviklingskomiteen og AU.

Trine Skei Grande – tidligere styremedlem

Trine Skei Grande er ansatt i Sopra Steria, arbeider med bærekraft. Hun har bred bakgrunn fra et liv i nasjonal og lokal politikk. Hun var tidligere leder i Venstre og kunnskaps- og integreringsminister i 2020 og kultur- og inkluderingsminister fra 2018 til 2020.