Vi er Stiftelsen Opprop

Vårt formål er å arbeide for at flere unge skal oppleve tilhørighet og økt livsmestring gjennom supplerende læringsarenaer.

Stiftelsen Opprop er en ideell stiftelse som tilbyr et supplement til ordinær undervisning for utvalgte elever som har behov for det og vi supplerer med kunst, kultur og livsmestring inn i skolen. Gjennom tett samarbeid med skoler i Oslo tilbyr vi et filmprogram for ungdom, vi produserer kortfilmer for og med ungdom, og vi viser scenekunst og film i klasserommet.

Stiftelsen har blitt stiftet etter syv års arbeid med prosjektet «Opprop Tveten», hvor målsettingen har vært å skape forebyggende aktiviteter som skal styrke unges psykiske helse, forhindre utenforskap og gi økt motivasjon og livsmestring. Vi skaper en unik møteplass for arbeid med kunst og kultur for ungdom fra ulike bydeler i Oslo. Det dannes vennskap på tvers og de unge opplever mestring de ellers ikke får på sin skole eller i sitt lokalmiljø. Vi mener aktivitetene våre kan være et bidrag til å øke forståelsen mellom ungdom fra ulike miljøer.

Stiftelsen Opprop har mål om å videreføre og utvikle eksisterende aktivitet. Vi vil at flere unge skal bli sett, hørt og få muligheter de ikke får i det daglige gjennom kreativ og kunstnerisk utfoldelse. Stiftelsens arbeid er delt inn i tre søyler: Opprop filmprogram, Opprop produksjoner og Opprop skole.

Kontakt

Lene Røisland
Daglig leder
+47 918 89 460
lene@stiftelsenopprop.no

Gjermund Mathisen
Kunstnerisk leder
+47 936 73 139
gjermund@stiftelsenopprop.no

Styret

Erlend Sollie, Trine Skei Grande, Frode Helgerud, Birgit Leirvik og Bjarne Lagesen