Filmprogram

Opprop filmprogram er et program hvor elever fra ulike skoler i Oslo lærer om filmproduksjon, gis arbeidslivstrening, får økt motivasjon og livsmestring. Programmet er prosjektbasert med fokus på fellesskap og med fravær av konkurranse og karakterer.

Vi ønsker å gi deltakerne økt tro på seg selv og sine evner gjennom arbeid med kunst og kultur. Utvalgte elever ved 9.trinn på skoler i Oslo får tilbud om å ha en skoledag i uken, fra september til juni, hos oss på Tveten gård på Tveita. De lærer om filmproduksjon, både det som skjer foran og bak kameraet, de får arbeidslivstrening, opparbeidet egen CV og de får oppleve fellesskap og tilhørighet.

Målgruppen for programmet er elever som har lav motivasjon for skole og som har behov for et supplement til den ordinære undervisningen de får i det daglige.

Deltagerne kommer fra øst og vest i byen, og blir satt sammen i blandede grupper på inntil 10 elever. Undervisningen holdes av ansatte i Stiftelsen Opprop, samt av innleide filmarbeidere. Aktiviteten har et langt tidsperspektiv for å kunne tilby kvalitet og for å kunne oppnå endring over tid.

Vi har valgt å knytte undervisningen til film fordi stort sett alle ungdom har et forhold til film, de ser film og serier og har mange referanser til dette kunstfeltet. Men få ungdommer har erfaring med å jobbe med film og kjenner til arbeidet som ligger bak en produksjon. Når deltakerne starter i programmet har de det samme utgangspunktet, de starter med «blanke ark» og kan bli kjent med seg selv og andre på nytt. Vi ønsker at de skal ta med seg erfaringene de gjør og lærdommen de får tilbake til sitt lokalmiljø.

Rekrutteringen til programmet skjer i tett dialog med skolene som Stiftelsen Opprop samarbeider med. Elevene søker seg plass gjennom skolen og aktuelle deltakere blir kalt inn til et intervju som gjennomføres av de ansatte i Stiftelsen Opprop. Deltakerne blir valgt ut på bakgrunn av motivasjon for å få et alternativ til ordinær undervisning, på bakgrunn av gruppesammensetning og etter samtale med ansatte på skolene.

Mot slutten av filmprogrammet får deltakerne delta i en produksjon. Våre produksjoner gjennomføres som en profesjonell innspilling med innleide filmarbeidere, skuespillere og med deltakere fra filmprogrammet som både medvirker som skuespillere og arbeidere på filmsett.